{"total":403,"stores": [{"name":"Showroom Điện Quang 511 Trần Hưng Đạo","web_address":"511 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.66.860.698. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.393819269579!2d106.686484!3d10.757826!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1ab7b15dbf%3A0xeb9aab29d95c710f!2zNTExIMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBD4bqndSBLaG8sIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544671121945","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Showroom Điện Quang 425 Hồng Bàng","web_address":"425 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.66.525.389. Thời gian mở cửa: 8h - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.49300286765!2d106.65625!3d10.75401!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef3851af587%3A0x9c9ab01ff3bf8091!2zNDI1IEjhu5NuZyBCw6BuZywgUGjGsOG7nW5nIDE0LCBRdeG6rW4gNSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544671348307","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 645 Lũy bán Bích","web_address":"645 Lũy bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.22.456.721. Thời gian mở cửa: 8h - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật)","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.810152878569!2d106.635579!3d10.780255!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea5dcf8a8cd%3A0x816752b278ae4204!2zNjQ1IEzFqXkgQsOhbiBCw61jaCwgSG_DoCBUaGFuaCwgVMOibiBQaMO6LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544674207387","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 98 Bạch Đằng","web_address":"98 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.66.526.989. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.210379957229!2d106.707994!3d10.803255!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528bba4cb05a5%3A0xecd36d0becbd721!2zOTggQuG6oWNoIMSQ4bqxbmcsIFBoxrDhu51uZyAyNCwgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544674338884","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 06 Tôn Đản","web_address":"6 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.22.456.720. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.273665955622!2d106.70813!3d10.762447!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f69248e4201%3A0x12c418ec8795b823!2zNiDEkMaw4budbmcgVMO0biDEkOG6o24sIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDQsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544674481897","district_code":"QUAN4","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 96A Bà Hom","web_address":"96A bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.22.456.733. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.462960354882!2d106.628979!3d10.755166!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c29fdef89f1%3A0x808c3ba62435a4f9!2zOTZBIELDoCBIb20sIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDYsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544674911836","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang Nguyễn Ảnh Thủ","web_address":"73/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn. Điện thoại: 028.62.860.177. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7836.609229635532!2d106.61324!3d10.86442!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752a16c95a11f5%3A0xfcde7fb4957bbc09!2zNzMvNCBOZ3V54buFbiDhuqJuaCBUaOG7pywgVHJ1bmcgTeG7uSBUw6J5LCBIw7NjIE3DtG4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544677053279","district_code":"HUYENHOCMON","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 1070 Đường 3/2","web_address":"1070 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.62.860.178. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.310567626659!2d106.654473!3d10.761028!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eed175f772d%3A0xa59cd82e1f2a2ea!2zMTA3MCDEkMaw4budbmcgMyBUaMOhbmcgMiwgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gMTEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544677144529","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom 697 Lạc Long Quân","web_address":"697 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.62.860.179. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.78050686017!2d106.650053!3d10.781393!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb783769103%3A0x8e604373ce6086da!2zNjk3IEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIFBoxrDhu51uZyA4LCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544677261685","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom 459 Đường số 10, Gò Vấp","web_address":" 459 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh . Điện thoại: 1900.58.58.17. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.573575058733!2d106.64675428864943!3d10.843909105766114!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529999e07243f%3A0xfa2fdc41046d21d8!2zNDU5IMSQxrDhu51uZyBz4buRIDEwLCBQaMaw4budbmcgOCwgR8OyIFbhuqVwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544774296892","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"}] }